Ajalugu

Spordikooli kavandati Pärnu linna juba aastal 1940. Eeltööna toimusid spordialasid tutvustavad kursused korvpallis, poksis ja maadluses. Maadlust viis läbi Kristjan Palusalu.

Spordikooli avamise dokumendid vormistati 1945. a. juunis. Praktilist tööd alustati siiski alles 1946. a. suvel. Spordikool määrati haridusosakonna alluvusse Laste- ja noorte Spordikoolina. Kooli on kolm korda ümber nimetatud: 1954. a. Pärnu Noorte Spordikooliks ja 1996. a. Pärnu Linna Spordikooliks, alates aastast 2015.a. Pärnu Spordikooliks
Tööd alustati kolme osakonnaga, millest kergejõustik ja korvpall on vaheaegadeta püsinud tänaseni. 1951.a lisandus püsialana võrkpall, male- 1975, 1991 – ujumine ja lauatennis, 2009 – orienteerumine ja veebruarist 2010– sulgpall ning sõudmine/aerutamine. Keskmine õpilaste arv viimasel 20 aastal on olnud ca 600, nüüd läheneb 800-le. Spordiklubide ja spordialaliitude tegevuse seadustamisega pidid osa spordikooli osakondasid leidma endale klubilise väljundi vabariiklikele tiitlivõistlustele. Tänaseks on spordikooli ujujad samuti ka klubi „Uca” liikmed, kergejõustiklased on klubides „Altius” ja SS „Kalev”, lauatennisistid „Vint-90”-s.

Läbi aegade on spordikoolis tegutsenud veel akrobaatika ja sportliku võimlemise, ilu- ja kiiruisutamise, maadluse ja vehklemise osakonnad.

Samas on male ja  sulgpall ühe treeneri osakonnad ega suuda arendada tegevust suurema haaratusega. Spordikoolil on vedanud töökate, oma eriala armastavate ja treeneritööd hästi tundvate pedagoogidega, kellest Johannes Noormägi (nüüdseks treeneritöö lõpetanud) ja Ando Palginõmm on spordikoolis töötanud üle 50 aasta; Maret Link 40 aastat. Kõik nad on teenelised treenerid ja eri aegadel mitmeid kordi olnud vabariigis aasta parimad noortetreenerid. Vähema arvu aastatega on märkimisväärse panuse Pärnu spordi ja spordikooli heaks andnud sõdetreener Reet Palm, võrkpallitreener Helju Sutt, kergejõustikutreener Eva Kuningas, ujumistreenerid Marika ja Artur Tikkerbärid ning Eve Leppik ja mitmed noorema põlvkonna treenerid  (Romet Mihkels jt.), kelle paremad ajad on alles tulemas. Uusi osakondi ja nende treenereid tutvustame vastava osakonna veebileheküljel.

Pikki aastaid oli spordikooli põhiliseks treeningpaigaks spordikooli ainuke võimla Pühavaimu 19. Lahkelt võimaldasid oma ruume kasutada 7 Pärnu kooli ja asutused REV, KEK, MEK ja Kurtide Ühing üürivõimlatena. Tänaseks on treeningpaikade mured lahendatud, v.a. ujumisel, ning linna kolm uut spordibaasi võimaldavad katta spordikooli vajadused tasuta.

Poliitilistest tõmbetuultest ja spordijuhtide isiklikest arusaamadest tulenevalt oli spordikooli reorganiseerimine- kaotamine päevakorras mitmel korral. 2000. aasta sügisel anti spordikooli töötajatele juba kätte koondamisteated, mis uue linnavalitsuse poolt aga annulleeriti.

 
Template Design ah-68 | Copyright © 2017 by Pärnu Spordikool